האתר מציג 183 רישומים וציורים
אשר נוצרו בעקבות מפה היסטורית של
קיבוץ בארי.
העבודות הוצגו בשלוש תערוכות,
ב–2006, 2009 ו–2012.
את שלושתן אצרה זיוה ילין.
התערוכה 'ארבעה בתים' מוצגת כעת
בגלריה בקיבוץ באריקרדיטים
עריכה ועיצוב: נעם שכטר
תכנות: ניצן רון
עריכה לשונית: גוני רדר
צילום: אבי חי
סריקות: ארטסקאן

זיוה ילין
טלי תמיר
עמוס נוי
אמוץ גלעדי
קורות חיים
רישום רץ, 62 רישומים על דף A4 אחד